Centro de Servicios Sociais
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLO/A MENOR DE 3 ANOS
04/07

BENEFICIARIOS/AS: persoas que teñen fillos/as menores de 3 anos o 1 de xaneiro de 2007, é dicir, nacidos entre o 2-1-2004 e  o 1-1-2007, inclusives.

REQUISITOS:
-que os proxenitores residan en Galicia
-na data da solicitude os nenos/as convivan coa persoa solicitante.

TIPO DE AXUDA: pagamento único de 360€ por cada un dos fillos/as menores de 3 anos.

PRAZO DE SOLICITUDE: remata o 14 de maio

OLICITUDES E MÁIS INFORMACIÓN NO CENTRO SOCIAL. TLF. 981 50 57 06

 
Axenda 2007


Domingo 6 de maio de 2007
Comida de irmandade.
13:00 Misa na igrexa parroquial.
14:00 Xantar no Palacio de Congresos
16:00 Baile amenizado por unha orquestra

Centro Social
anteriores
Tfno./fax: 981 50 57 06 - Rúa Principal, 44
15800 MELIDE (A Coruña)
alcaldia@melide.dicoruna.es