Informacion sobre cursos    
 

1

 

 

 

               

2005


CURSOS A DESENVOLVER NO ANO 2005
Centro de formación e experimentación agraria de Guísamo - Bergondo (A Coruña)


______________FEBREIRO 2005
______________________

Aptitude Empresarial Agraria: Horta e Flor (250 horas)

Viticultura e Enoloxía (60 h.)

Poda e viña (40 h.)

Topografía Electrónica (40 h.)

Autocad 2D (60 h.)

Horta Ecolóxica (21 h.)

Especialización de Cultivos: Tomate
(20 h.)

Maquinaria Agrícola (Módulo 1) (40 h.)

_______________MARZO 2005________________________

Aplicador Manipulador de Productos Fitosanitarios
(Nivel Básico) (21 h.)

Viveirismo (40 h.)

Poda de froiteiras (40 h.)

Alternativas frutícolas en Galicia (60 h.)

Autocad 3D (40 h.)

Agricultura Ecolóxica (21 h.)

Especialización de Cultivos: Pemento (20 h.)

_________________ABRIL 2005_____________________

Aplicador Manipulador de Productos Fitosanitarios
(Nivel Básico) (21 h.)

Cálculo de Estructuras: Cype-Cad (40 h.)

Diseño por Ordenador: Microstation (40 h.)

Especialización de Cultivos Leituga (20 h.)

Mantemento de Motoserras (21 h.)

__________________MAIO 2005_____________________________

Alicador Manipulador de Productos Fitosanitarios (Nivel Básico) (21 h.)

Seguridade nos Traballos de Poda
(30 h.)

Especialización de Cultivos: Cebola (20 h.)

Curso Avanzado de Apicultura (21 h.)

Comercialización e Valoración da Flor (Nivel Iniciación) (60 h.)

______________________XUÑO 2005__________________________

Poda de Trepa (Nivel Perfeccionamiento) (40 h.)

_______________________SEPTEMBRO 2005_________________________

Aplicador Manipulador de Productos Fitosanitarios (Nivel Básico) (21 h.)

Cata de Viños (40 h.)

Instalacións Agrarias Adaptadas ao Tratamento de Residuos (40 h.)

Avaliación Visual do Arboredo e Valoración do Risco (40 h.)

Montaxe de Invernadoiros (40 h.)

______________________OUTUBRO 2005____________________________

Aplicador Manipulador de Productos fitosanitarios (Nivel Básico) (21 h.)

Conservación de Céspedes (40 h.)

Valoración de Arboredo: Norma Granada (21 h.)

Trasplantes (40 h.)

Introducción a la Informática
(40 h.)

______________________NOVEMBRO 2005_______________________________

Rega Localizada de Alta Frecuencia (40 h.)

Comercialización e Valoración de Flor (Nivel Perfeccionamento) (40 h.)

Aplicador Manipulador de Procuctos Fitosanitarios (Nivel Básico) (21 h.)

Aplicador Manipulador de Procuctos Fitosanitarios (Nivel Cualificado) (60 h.)