CENTRO DE INFORMACION A MULLER  
 

1

 

 

 

             

C.I.M.

Centro Social de Melide .
Rúa Principal , 44

Tlf./ Fax:
981 50 57 06

HORARIO
Directora: de luna a venres de 9:00 - 15:00 h

Psicologa: martes de 16:00 - 18:00 h
e xoves de 10:00-14:00H

Asesora xurídica: martes de 10:00 - 14:00 h
e xoves: 15:00 - 17:00 h

¿QUE É O C.I.M. ?

O C.I.M.(Centro de Información á Muller ) é un servicio público e gratuíto, a disposición de tódalas mulleres para axudarlles nos problemas e inquedanzas que teñan. Ofréceo o Concello de Melide para toda a comarca, en colaboración coa Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude.
Está constituído por tres profesionais: auxiliar , psicóloga e avogada .

¿ QUE FAI ?

1.Informar e orientar sobre :
Ø Cursos, conferencias, encontros, xornadas, seminarios, congresos e actividades que interesen ás mulleres en xeral .
Ø Creación de asociacións(de mulleres rurais, empresarias..), apoio ás que existen, subvencións a elas, coordinación entre elas, …
Ø Oposicións, estudios, bolsas de emprego , …
Ø Actividades de tempo libre .
Ø Ofertas e demandas de emprego público e privado.
Ø Subvencións para crear e mellorar empresas creadas por mulleres.
Ø Recursos e servicios sociais.
Ø Casas de acollida, centros de planificación familiar, familias acolledoras, …
Ø Programas para mulleres desfavorecidas.
Ø Actuacións doutros organismos.

2.Orientar e asesorar psicoloxicamente en :
Ø Problemas familiares
Ø Malos tratos
Ø Abandono de fogar , infidelidade
Ø Mediación familiar
Ø Intervención psicolóxica en agresións, abusos sexuais, acoso sexual , …
Ø Interrupción do embarazo , adopcións …
Ø Toxicomanías:alcoholismo, drogadicción, ludopatía ….
Ø Adestramento en entrevista de traballo.

3.Asesoramento e apoio xurídico-legal en supostos tales como :
Ø Os trámites de procedemento de Xustiza gratuíta para conseguir avogado e procurador de oficio.
Ø Ameazas, agresións de diferente índole e a súa denuncia.
Ø Separación matrimonial: o convenio regulador, vivenda conxugal, bens adquiridos durante o matrimonio, contribución ás cargas familiares , …
Ø Sentencias incumpridas: impago das pensións alimenticias ós fillos,….
Ø Dereitos das traballadoras, baixas laborais, protección da maternidade e paternidade .....

¿QUEN PODE ACUDIR Ó C.I.M?

Tódalas persoas que o desexen , que necesiten información, orientación e asesoramento