Oficina de Informacion Xuvenil  
       

 

               

Oficina de Informacion Xuvenil
Edificio Multiusos
Praza das Universidades s/n
15800 Melide (A Coruña)
Tlf: 981 50 79 29
oixmelide@corunamail.com
   
Enlace: Rede Galega de Informacion Xuvenil    
O.I.X.
Oficina de Informacion Xuvenil


O.I.X.
¿QUÉ E A OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL?
A oficina de Información Xuvenil e un servicio público e gratuito, que o Concello de Melide, subvencionado pola Conselleria de Familia, Xuventude e Voluntariado puxo a disposición de toda a xente xoven do Municipio de Melide e comarcas.
OBXECTIVO
Acercar a xuventude a maior cantidade de información, orientación e asesoramento que sexa posible.
UBICACIÓN
A oficina e un centro especializado, unha estructura informativa de carácter municipal que no noso concello está situada no Edificio Multiusos.
Tén un horario de atención ó público de 9 a 14 horas de luns a venres

MAS INFORMACION EN PDF

 


 
Carné Xove: