Boletins oficiais
   
D.O.P.
D.O.G.
B.O.E.
D.O.C.E.
  Institucións
   
     

 

Anuncios, ordenanzas, etc... 2006

 

 

 

 


Modificación de ordenanzas

Administración Local (BOE 279 de 22/11/2005)
Resolución de 7 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Melide (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
Rango: RESOLUCIÓN


Anuncio de concurso, por procedemento aberto e tramitación urxente, do proxecto básico e de execución de acondicionamento e construcción de beirarrúas no núcleo urbano de Melide

Aprobación de convocatoria e bases específicas para a provisión das prazas incluídas na oferta de emprego público de 2004 de funcionarios de carreira e persoal laboral fixo.

Anuncio de concurso por procedemento aberto e tramitación urxente.

Corrección de erros.-Anuncio de concurso por procedemento aberto e tramitación urxente.

Corrección de erros.-Anuncio de concurso por procedemento aberto e tramitación urxente.


Convenio do Castrasto e o Concello de Melide


 

 
Praza do Convento, 5. Melide (A Coruña) Telf.: 981 50 50 03 - Fax: 981 50 62 03